Breng stabiliteit in uw beleggingsportefeuille met vastrentende obligaties

09/14/2021

Als expat werkt u veelal in een omgeving - ver van huis - die soms ook volatiel is, zowel qua werk als inkomen. Daarom is het belangrijk dat u groei met stabiliteit zoekt in uw beleggingsportefeuille. De zoektocht naar stabiliteit brengt ons bij vastrentende obligaties. Zoals u wellicht weet, zijn vastrentende obligaties een van de primaire of traditionele activa klassen. Deze hebben hun plaats in ieders portefeuille, ongeacht of u een conservatieve of agressieve belegger bent.

De stabiliteit van uw beleggingsportefeuille wordt voor een groot deel bepaald door de coupon of rente van vastrentende obligaties met periodieke tussenpozen, zoals elk kwartaal of halfjaar en soms jaarlijks. Deze coupon of rente is een vooraf vastgestelde rentevoet op het ogenblik van de uitgifte van de obligatie.

De bewegingen op de vastrentende markten hangen nauw samen met de rentebewegingen. Hoge inflatie, lage liquiditeit, hoge kredietgroei, overheidsleningen, enz. oefenen opwaartse druk uit op de rentetarieven. Met andere woorden, de rentevoeten hebben over het algemeen de neiging om te stijgen met een hogere inflatie, wat over het algemeen het gevolg is van een hoge economische groei. Het omgekeerde gebeurt wanneer er sprake is van traagheid of recessie in de economie. Daarom is het een markt die beweegt op basis van renteverwachtingen en een wetenschap en methode heeft.

Als belegger dient u er ook rekening mee te houden dat vastrentende obligaties, net als andere beleggingen, zowel renterisico als kredietrisico met zich meebrengen. Als de rente stijgt, daalt de waarde van de portefeuille en als de rente daalt, stijgt de waarde van de portefeuille. Deze variatie in de actuele waarde van de portefeuille in lijn met de rente wordt renterisico genoemd. Het renterisico is gekoppeld aan het looptijd van de vastrentende obligatie. Hoe langer de looptijd, hoe hoger het risico en vice versa. Daarom is het raadzaam om bij een stijgende rente vast te houden aan vastrentende obligaties met een korte looptijd, omdat het verlies dat voortvloeit uit ongunstige renteschommelingen bij obligaties met een korte looptijd vrij laag is.

Een ander risico bij het beleggen in vastrentende obligaties is het kredietrisico. Dit is een risico dat verband houdt met de emittent van de obligatie. Is de uitgever van de obligatie, die geld heeft geleend via de obligatie, in staat om de periodieke rente of coupons te betalen en de hoofdsom aan u terug te betalen op de vervaldatum? Dit is gekoppeld aan de kredietwaardigheid van de obligaties, waarbij de hoogste veiligheid wordt aangegeven met AAA en vervolgens AA en gevolgd door A, enzovoort. AAA geeft het hoogste veiligheidsniveau aan. Hoewel de ratings van de obligaties verkrijgbaar zijn bij kredietbeoordelaars, is het misschien geen gebied voor de leek om te beslissen over het kredietcomfort van een emittent of een obligatie. Het valt in het rijk van opgeleide professionals. Laat u nooit meeslepen door het hoge rendement van een vastrentende obligatie met een lage kredietwaardigheid.

Zoals eerder vermeld, geeft het vastrentende deel van de portefeuille stabiliteit aan uw portefeuille. Dit komt omdat, ongeacht de marktomstandigheden, de coupon of rente van deze obligaties met periodieke tussenpozen, zoals driemaandelijks, halfjaarlijks of op jaarbasis, wordt uitgekeerd. Deze instroom zorgt ervoor dat u iets terugkrijgt van uw beleggingen. Dat is niet het geval bij onroerend goed of goud of aandelen!

Nog een ander kenmerk van vastrentende obligaties is dat het niveau van volatiliteit ook relatief minder is, aangezien de rentetarieven op een zeer wetenschappelijke manier bewegen, gekoppeld aan economische fundamentals. Dit verkleint de ruimte voor bewegingen op basis van sentiment en emoties en geruchten die u mogelijk in andere marktsegmenten ziet, zoals valuta of aandelen. Een gunstige factor is ook dat deze vastrentende obligaties relatief eenvoudig te liquideren zijn om in geval van nood de hoofdsom uitbetaald te krijgen.

Vastrentende obligaties bieden verschillende mogelijkheden voor het parkeren van geld op een spaarrekening die u 0% rente betaalt. Het is ook een goede manier voor diegenen die van plan zijn met pensioen te gaan en van een regelmatige en stabiele cashflow willen genieten. Goed geplande beleggingen in de juiste soort vastrentende obligaties bieden aanzienlijke waarde aan portefeuilles voor een lange termijn groei.

Wilt u ook meer stabiliteit in uw beleggingsportefeuille of wilt u uw portefeuille gratis laten screenen (op die manier krijgt u een second opinion over de assets die u bij een andere bank en/of financiële raadgever aanhoudt), neem dan vrijblijvend contact met ons - info@expatwealthatwork.com - om de mogelijkheden door te nemen.