Een Recessie? 9 belangrijke dingen die u moet weten

10/31/2022

Hoe erg zal de volgende recessie zijn? Dat is een van de vragen die we het vaakst horen, vooral nu de centrale banken de rente agressief verhogen om de hoogste inflatie in 40 jaar af te remmen. Het lijkt ons duidelijk dat de wereldwijde economieën begin 2023 in een recessie zullen belanden, als dat nu nog niet het geval is. Onze verwachting is dat het minder schadelijk zal zijn dan de wereldwijde financiële crisis van 2008, maar de volledige omvang van de economische impact zal pas over enige tijd bekend zijn.


Om u voor te bereiden op deze onzekere tijden, hebben hieronder de belangrijkste vragen over een recessie beantwoord.

1. Wat is een recessie?

Een recessie wordt gewoonlijk gedefinieerd als ten minste twee opeenvolgende kwartalen van dalend BBP (bruto binnenlands product) na een periode van groei, hoewel dat op zich niet voldoende is. Een recessie is eigenlijk een significante daling van de economische activiteit die langer dan een paar maanden duurt dan wat we normaal optekenen in het reële bbp, het reële inkomen, de werkgelegenheid , industriële productie en groothandel-detailhandel.

2. Wat veroorzaakt recessies?

Recessies hebben zich in het verleden om vele redenen voorgedaan, maar zijn doorgaans het gevolg van economische onevenwichtigheden die uiteindelijk moeten worden gecorrigeerd. Zo werd de recessie van 2008 veroorzaakt door overmatige schulden op de huizenmarkt, terwijl de krimp van 2001 werd veroorzaakt door een zeepbel in technologieaandelen. Een onverwachte schok zoals de COVID-19-pandemie, die wijdverbreid genoeg is om bedrijfswinsten te schaden en banenverlies te veroorzaken, kan ook verantwoordelijk zijn.

Wanneer de werkloosheid stijgt, verminderen consumenten doorgaans hun uitgaven, wat de economische groei, bedrijfswinsten en aandelenkoersen verder onder druk zet. Deze factoren kunnen een vicieuze cirkel aanwakkeren die een economie ten val brengt. Hoewel ze pijnlijk kunnen zijn om door te leven, zijn recessies een natuurlijk en noodzakelijk middel om excessen op te ruimen vóór de volgende economische expansie.

Ons inziens kan men niet zo'n aanhoudende groeiperiode hebben zonder af en toe een recessie te ervaren om de zaken in evenwicht te brengen. Het is normaal. Het wordt verwacht. Het is gezond.

3. Hoe lang duurt een recessie?

Het goede nieuws is dat recessies over het algemeen niet lang duren. Uit onze analyse van 11 cycli sinds 1950 maken we op dat recessies tussen de twee en achttien maanden hebben geduurd, met een gemiddelde van ongeveer tien maanden. Voor degenen die direct worden getroffen door baanverlies of bedrijfssluitingen, kan dat een eeuwigheid lijken. Maar beleggers met een beleggingshorizon op lange termijn zouden beter gediend zijn als ze naar het volledige plaatje kijken.

Recessies zijn relatief kleine blips geweest in de economische geschiedenis. In de afgelopen 70 jaar bevond bijvoorbeeld de VS zich in minder dan 15% van alle maanden in een officiële recessie. Bovendien was hun netto economische impact relatief klein. De gemiddelde expansie verhoogde de economische productie met bijna 25%, terwijl de gemiddelde recessie het BBP met 2,5% verminderde. Aandelenrendementen kunnen zelfs positief zijn over de volledige duur van een krimp, aangezien enkele van de sterkste aandelenrally's hebben plaatsgevonden tijdens de late stadia van een recessie.

4. Wat gebeurt er met de aandelenmarkt tijdens een recessie?

De exacte timing van een recessie is moeilijk te voorspellen, maar het is toch verstandig om na te denken over hoe deze uw portefeuille kan beïnvloeden. Berenmarkten (marktdalingen van 20% of meer) en recessies (economische dalingen) overlappen elkaar vaak - met aandelen die de economische cyclus zes tot zeven maanden voorgaan op de weg naar beneden en opnieuw op de weg naar boven.

Toch kunnen agressieve bewegingen op het gebied van markttiming, zoals het verschuiven van een hele portefeuille naar cash, averechts werken. Enkele van de sterkste rendementen kunnen zich voordoen tijdens de late stadia van een economische cyclus of onmiddellijk na een marktbodem. Een beproefde strategie kan zijn waarbij u systematisch gelijke bedragen met regelmatige tussenpozen belegt omdat dit gunstig kan zijn in neerwaartse markten. Deze benadering kan u in staat stellen meer aandelen tegen lagere prijzen te kopen, terwijl u gepositioneerd blijft als de markt uiteindelijk herstelt.

5. Welke economische indicatoren kunnen waarschuwen voor een recessie?

Zou het niet geweldig zijn om van tevoren te weten wanneer er een recessie komt? Ondanks de onmogelijkheid om het exacte begin van een recessie te bepalen, zijn er enkele betrouwbare signalen die de moeite waard zijn om nauwlettend in de gaten te houden in een laat cyclische economie.

Veel factoren kunnen bijdragen aan een recessie en de belangrijkste oorzaken veranderen vaak. Daarom is het nuttig om naar verschillende aspecten van de economie te kijken om beter te kunnen beoordelen waar excessen en onevenwichtigheden kunnen ontstaan. Houd er rekening mee dat elke indicator meer moet worden gezien als een mijlmarkering dan als een bord voor afstand tot bestemming.

Vier voorbeelden van economische indicatoren die kunnen waarschuwen voor een recessie zijn onder meer de rentecurve, het werkloosheidspercentage, het consumentenvertrouwen en het aantal starters op de woningmarkt.

De huidige indicatoren suggereren dat de grootste economieën zich in het laatste deel van de economische cyclus bevinden en dichter bij een recessie komen, ook al blijft de arbeidsmarkt relatief veerkrachtig. Nieuwe economische gegevens kunnen het verhaal echter snel veranderen.

6. Zitten we in een recessie?

Hoewel het lijkt alsof we al in een recessie zitten, denken we dat een officiële recessie pas later dit jaar of begin 2023 waarschijnlijk is. Ondanks de impact die de hoge inflatie heeft gehad op het consumentenvertrouwen en de bedrijfswinsten, blijft een sterke arbeidsmarkt de economie op korte termijn steunen.

De exacte timing zal waarschijnlijk afhangen van het tempo en de omvang van de verdere maatregelen van de centrale banken. Het is moeilijk om een duidelijk pad te vinden om de inflatie terug te brengen naar een doelstelling van 2% zonder de economie in een recessie te duwen. Volgens ons is de enige manier om de spiraal van stijgende lonen en prijzen te doorbreken het creëren van veel ruimte op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage moet mogelijk stijgen tot ten minste 5% of 6% voordat de loongroei begint te matigen. We denken dat dit het erg moeilijk zal maken om een recessie tegen 2023 te vermijden.

Geopolitieke schokken - zoals een escalatie in de oorlog in Oekraïne - zijn nog moeilijker te voorspellen, maar kunnen de tijdlijn voor een recessie versnellen.

7. Hoe moet u uw beleggingsportefeuille positioneren voor een recessie?

We hebben al vastgesteld dat aandelen het vaak slecht doen tijdens recessies, maar proberen de markt te timen door aandelen te verkopen, is niet aan te raden. Moeten u dan niets doen? Zeker niet.

Om u voor te bereiden, moet u van de gelegenheid gebruik maken om uw algehele activa spreiding, die mogelijk aanzienlijk is veranderd tijdens de stieren markt, te herzien om ervoor te zorgen dat uw portefeuille evenwichtig en gediversifieerd is. Het samenwerken met een financieel adviseur kan u heel wat helpen, omdat dit voor veel beleggers een emotionele beslissing kan zijn.

Niet alle aandelen reageren hetzelfde tijdens perioden van economische stress. Bij de 10 grootste aandelendalingen tussen 1987 en augustus 2022 hielden sommige sectoren consistenter stand dan andere - meestal sectoren met hogere dividenden, zoals basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven. Dividenden kunnen een stabiel rendementspotentieel bieden wanneer de aandelenkoersen over het algemeen dalen.

Op groei gerichte aandelen kunnen nog steeds een plaats in portefeuilles hebben, maar beleggers willen misschien bedrijven overwegen met sterke balansen, consistente kasstromen en lange groeiprognoses die bestand zijn tegen korte termijn volatiliteit.

Zelfs in een recessie kunnen veel bedrijven winstgevend blijven. Focus op bedrijven met producten en diensten die mensen elke dag zullen blijven gebruiken, zoals telecom, nutsbedrijven en voeding producenten.

8. Hoe moet u uw obligatieportefeuille positioneren voor een recessie?

Vastrentende waarden zijn vaak de sleutel tot succesvol beleggen tijdens een recessie of een berenmarkt. Dat komt omdat obligaties een essentiële maatstaf kunnen zijn voor stabiliteit en kapitaalbehoud, vooral wanneer de aandelenmarkten volatiel zijn.

De uitverkoop op de markt in de eerste helft van 2022 was uniek omdat veel obligaties niet hun typische veilige "safe haven" rol speelden. Maar tijdens de zeven vorige marktcorrecties stegen obligaties vier keer en daalden nooit meer dan 1%.

Het is altijd belangrijk om de juiste vastrentende allocatie te realiseren. Maar nu de wereldwijde economieën een periode van onzekerheid ingaan, is het voor u van cruciaal belang om u te concentreren op kernobligaties die uw portefeuille in evenwicht kunnen brengen. U hoeft uw obligatie-allocatie niet per se te verhogen voorafgaand aan een recessie, maar u dient uw vastrentende blootstelling (met de hulp van een financieel adviseur) te beoordelen om er zeker van te zijn dat uw portefeuille gepositioneerd is om een diversificatie te bieden van aandelen, inkomsten, kapitaalbehoud en inflatiebescherming.

9. Wat moet u doen om u voor te bereiden op een recessie?

U moet bovenal kalm blijven bij het beleggen voor en tijdens een recessie. Emoties kunnen een van de grootste obstakels zijn voor een hoog beleggingsrendement en dit geldt met name in perioden van economische en marktstress.

Als er iets van het bovenstaande met u resoneert, is het waarschijnlijk dat het bepalen van de exacte begin- of einddatum van een recessie niet alleen onmogelijk is, maar ook niet zo cruciaal. Wat belangrijker is, is om een lange termijn perspectief te behouden en ervoor te zorgen dat uw portefeuille zo is samengesteld dat deze voldoende gebalanceerd is om te profiteren van perioden van potentiële groei voordat deze plaatsvindt, terwijl u veerkrachtig bent tijdens die onvermijdelijke perioden van volatiliteit.

Contacteer ons voor een vrijblijvend adviesgesprek: hello@expatwealthatwork.com