Expat Financieel Advies: een kunst of een wetenschap?

10/26/2022

In de afgelopen twee en een half decennia als financieel adviseur hebben we, samen met onze expat klanten, al een serieuze ervaring opgedaan tijdens moeilijke financiële markten. Hoewel deze perioden pijnlijk kunnen zijn, vormen ze een natuurlijk onderdeel van de marktcycli. Sinds de Grote Recessie in 2008-2009 hebben we de langste en een van de meest historisch robuuste stierenmarkt cycli in meer dan 100 jaar meegemaakt. Beleggers zijn begrijpelijkerwijs vergeten wat een penibele aandelenmarkt is (bovenop het gelijktijdig ervaren van de slechtste obligatiemarkt sinds 1949).


Hoewel financiële academici de basis vormen van ons advies, is het van cruciaal belang om rekening te houden met de 'financiële bagage' van onze expat klanten om hen te helpen een geschikte beleggingsstrategie voor de lange termijn te handhaven. Wij definiëren financieel advies als het bieden van onafhankelijke begeleiding aan onze klanten die de academische discipline van een goed gestructureerde portefeuille combineren met de financiële doelen en het risicoprofiel van onze klanten, maar om daar te komen, is zowel 'kunst' als wetenschap nodig. Beleggingsbeheer is geen kenbare oefening in realtime. Het is niet alleen gebaseerd op beproefde academische vergelijkingen die oplosbaar en statisch zijn. Ja, academische discipline vormt de basis van onderliggende beleggingsstrategieën. Elke beleggingscyclus heeft echter specifieke factoren die van invloed zijn op de huidige markten, die worden beschouwd in de context van eerdere cycli met vergelijkbare relaties en correlaties met activaklassen. Deze relaties en correlaties kunnen verschuiven en veranderen, dus er zijn academische overwegingen waaraan we aandacht dienen te besteden. De realiteit is dat beleggingsresultaten zijn gebaseerd op de waarschijnlijkheid van toekomstige resultaten die in het heden niet bekend zijn, maar worden beschouwd op basis van historische gegevens, verwachtingen en prioriteit.

Dus, wat vertellen we onze klanten wat er nu en in de toekomst waarschijnlijk gaat gebeuren? We laten ze de waarheid weten en we leiden ze op. De waarheid is dat niemand weet wat er gaat gebeuren en wanneer. Decennia van onze carrière hebben we geluisterd naar beleggingsstrategen, van wie de meesten zeer indrukwekkende referenties hadden over topbedrijven. We moeten concluderen dat niemand een kristallen bol heeft. Als ze die hadden, zou er elke dag één persoon/bedrijf op CNBC te zien zijn of zouden ze hun helderziende vaardigheden gebruiken om hun eigen portfolio vanaf een of andere zoning strand te beheren. De media moeten de ether vullen en kopieën afdrukken, dus deze opvattingen kunnen gemakkelijk worden aanzien voor echte kennis. Deze perceptie, gebaseerd op bergen beschikbare informatie, heeft een subliminale indruk bestendigd dat iemand ergens het antwoord heeft.

Bij het werken met expat klanten is het van het grootste belang om doelgericht te zijn in plaats van alleen te focussen op prestaties ten opzichte van benchmark rendementen. Het is belangrijker om "geen kwaad te doen" in plaats van financiële middelen in gevaar te brengen. Een financieel plan speelt een essentiële rol bij het kwantificeren, met een hoge mate van vertrouwen, of de financiële doelen van een klant haalbaar zijn en, zo niet, wat er nodig is om de kans te vergroten om de gewenste levensstijl te kunnen volhouden. Het geeft belangrijke input over verschillende verwachte beleggingsrendementen op lange termijn en bijbehorende risicoprofielen en informeert de gesprekken met onze klanten over asset allocatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de beslissing over de toewijzing van activa - welk percentage van een portefeuille moet worden belegd in aandelen, obligaties, contanten en andere strategieën - de belangrijkste bepalende factor is voor risico/rendement. Deze beslissing overschaduwt overwegingen over bijvoorbeeld welke individuele aandelen moeten worden aangekocht.

Het vaststellen van een geschikte activa spreiding voor onze klanten die hun lange termijn doelstellingen en risicobereidheid weerspiegelt en van daaruit, welke activaklassen en beleggingsstrategieën "passen" in een goed gediversifieerde portefeuille, vormt de basis van de academische "wetenschap" van het adviseren. Er moet echter tijd worden besteed aan het luisteren naar, vragen naar en waarderen van de individuele reactie van een klant inzake, wat wij definiëren als papierverlies in realtime en de bijbehorende gevoelens die worden opgeroepen. Als die emoties gekend en erkend kunnen worden, kan een adviseur een betekenisvol verschil maken in het lange termijn succes van het financiële welzijn van zijn klant. Onze klanten kennen, met hen communiceren en hen opleiden zijn de menselijke ingrediënten die nodig zijn om hen effectief te helpen navigeren door moeilijke markten en persoonlijk uitdagende periodes in hun leven. Ze verwachten dat we het academische dag in dag uit leven, maar onze klanten voelen zich vooral gesteund door ons begrip en onze aandacht voor wie ze zijn en waar ze zelf om geven.

Wil u meer horen over hoe werken met Expat Wealth At Work uw financiële situatie kan verbeteren? Neem contact op en we vertellen u er alles over: hello@expatwealthatwork.com